Om mig

Per Andersson

Jag är skolbibliotekarie på Ekenässkolan i Eslöv.

My previous answers

vad innebär livsstil?

14 oktober 2014 - 22:33

Livsstil är det sätt på vilket vi lever vårt liv.

Det handlar ofta om en uppsättning värderingar och sätt att handla som dels gör att människor känner att de har en riktning i livet och dels känner ett sammanhang med andra som följer samma livsstil. Det kan exempelvis vara en hälsosam livsstil, där personen ägnar sig åt hälsosam mat och motion. En god hälsa är då målet och gemenskap skapas med andra människor genom att de har samma intresse och mål.

Sidor