Om mig

Per Andersson

Jag är skolbibliotekarie på Ekenässkolan i Eslöv.

My previous answers

Hej! Blir muslimer och judar i

7 april 2014 - 14:18

Den forskning som finns om diskriminering tyder tyvärr på att judar och muslimer blir förtryckta i dagens Sverige. Det kan till exempel handla om att de inte har samma möjligheter att få jobb eller bostad, att de blir diskriminerade i skolan eller att de blir utsatta för våld, hot eller rasistiska kommentarer. Jag hittar ingen exakt information om hur ofta det sker, men Diskrimineringsombudsmannen fick 2012 in 514 anmälningar om etnisk diskriminering så det sker åtminstone dagligen. Jag hittar tyvärr heller ingenting om huruvida en viss grupp är mer utsatt än andra.

Sidor