Om mig

Airi Palm Borden

My previous answers

Sociala problem kring missbruk

10 december 2013 - 9:35

Jag är inte säker på om din fråga gäller vilka sociala problem som finns kring missbruk eller om du menar sociala problem kring själva vårdinsatsen? Det finns dock en hel del skrivet om både missbruk och sociala problem. Se till exempel arbetet Förklaringsmodeller till missbruk och beroende inom missbruksvården från Högskolan i Halmstad http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:532082/FULLTEXT01.pdf. Liknande uppsatser/arbeten kan du googla fram om du skriver in hela din sökfråga i googles sökfält.

Skillnad mellan benign och malign tumör

28 oktober 2013 - 22:56

Vårdguiden 1177.se har bra och tydlig information om cancer, hur den uppstår och behandlas. Om benigna (godartade) och maligna (elakartade) former skriver de: 
"Godartade tumörer sprider sig inte, utan håller sig till en och samma plats. En godartad tumör är mer tydligt avgränsad och går oftast att operera bort. Den behöver heller inte alltid behandlas. Andra tumörceller kan bilda en cancertumör, en elakartad, malign tumör, som kan växa in i vävnader omkring och i nästa steg sprida sig till andra delar av kroppen."

Likt och olikt i djurvärlden?

2 oktober 2013 - 20:41

Det beror lite på hur pass detaljerat svaret ska vara. En skillnad som ofta nämns när man pratar om kräldjur och däggdjur (katter, apor) är ju annars att kräldjuren lägger ägg till skillnad mot däggdjuren. Dinosaurierna är ju utdöda och skiljde sig på ett extremt sätt mot dagens djur, i storlek t.ex. Flockdjur är ingen art utan en benämning på djur som lever i flock. Du kan prova att titta  på sidan Info om djur från Lunds universitet. Den innehåller frågor och svar, populära artiklar om djur och man kan också söka på apor, katter, kräldjur med mera.

Sidor