Om mig

Airi Palm Borden

My previous answers

Servicekedjan på ett hotell

23 mars 2014 - 18:06

Med servicekedja menas alla de delar, till exempel personalfunktioner, som servar kunden.
Du hittar några exempel om du bläddrar ned till sidan 24-25 i bifogade turismdokument http://www.visitaland.com/files//dokument/Presentation%20Tursim%20for%20...
Om du har tillgång till ett läromedel i ämnet, se om det finns något register i boken där du kan slå upp ordet, eventuellt kapitlet.  Internet ger inte mycket.

Fördelar och nackdelar med höga skatter

5 mars 2014 - 23:06

Det går inte att svara rent faktamässigt eftersom det är en bedömningsfråga som beror på vilken inställning man själv har till politik och ekonomi.
Men det finns flera organisationer och sidor på webben som belyser frågan utifrån olika ståndpunkter. Även privatpersoner har sidor med mer officiella namn men där informationen bygger på en personlig uppfattning. Om du går in på de politiska partiernas webbsidor kan du se hur de olika ståndpunkterna ser ut.
Ett par länkar:

Sidor