Om mig

Airi Palm Borden

My previous answers

Fördelar och nackdelar med höga skatter

5 mars 2014 - 23:06

Det går inte att svara rent faktamässigt eftersom det är en bedömningsfråga som beror på vilken inställning man själv har till politik och ekonomi.
Men det finns flera organisationer och sidor på webben som belyser frågan utifrån olika ståndpunkter. Även privatpersoner har sidor med mer officiella namn men där informationen bygger på en personlig uppfattning. Om du går in på de politiska partiernas webbsidor kan du se hur de olika ståndpunkterna ser ut.
Ett par länkar:

Globaliseringens effekter på klimat och miljö

5 mars 2014 - 23:05

Här kommer några källor:
Från Naturvårdsverket om klimat: http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Klimat/
Forskning.se: http://www.forskning.se/ samlar flera organisationer under sig och har bra information om tex miljö. Om du skriver "global påverkan" i sökrutan på sidan får du mängder med svar.
UR har ett program om globaliseringens effekter på miljön: http://uraccess.se/products/140245

Sidor