Om mig

Airi Palm Borden

Finns på Härnösands bibliotek som ingår i Sambiblioteket tillsammans med Länsbiblioteket Västernorrland och Mittuniversitetets bibliotek. Studiebibliotekarie, webbplatsansvar, marknadsföring & visningar. Ämnesbevakar lyrik, litteraturvetenskap, ekonomi, geografi, medicin och psykologi.

My previous answers

Dikt av Erik Lindegren?

26 augusti 2014 - 20:56

Nej det är inte en dikt av Erik Lindegren, den finns inte med i samlingsutgåvan av hans dikter som även innehåller det han skrivit för tidningar och tidskrifter: Lindegren, Erik : Samlade dikter / Erik Lindegren ; sammanställning: Daniel Pedersen.  Stockholm Themis 2010.
Jag har sökt efter titeln "Det lilla skottet" i Bibliotekstjänst databas Lyrics liksom i basen Litteraturbanken.se (de är dock inga fullständiga textbaser) liksom i nationalkatalogen Libris.kb.se ifall det rör sig om en annan slags titel, men utan att få napp.

Sidor