Om mig

Abbas Al-Janabi

My previous answers

Vilka faktorer bestämmer var folk vill bosätta sig ?

27 januari 2014 - 9:50

Hej, ursäkta att svaret kommer sent. Din fråga är väldigt allmänt ställd. Vad som avgör var folk väljer att bo/väljer att inte bo, beror naturligtvis på vem du frågar. Jag utgick från att du tänker på Sverige? Den viktigaste faktorn för de flesta tror jag är möjligheten att få arbete. Intressen, skolor/barnomsorg, kommunal service, kommunikationer kan vara andra faktorer som avgör. Institutioner som kan veta mer om detta är Hyresgästföreningen, Socialdepartementet, Statistiska Centralbyrån m fl. En annan viktig faktor är om du vill köpa ditt boende eller hyra.