Senaste svar:

Analys av dikten "Vara vit mans slav"

23 oktober 2014 - 18:42

Du har ställt några olika frågor om analys av dikten Äktenskapsfrågan som ingår i Sonja Åkessons diktsamling Husfrid och inleds med raden "Vara vit mans slav".
I bd IV av Nordisk kvinnolitteraturhistoria finns ett kapitel där Sonja Åkessons lyrik analyseras.
I boken ”Att granska och diskutera – lyrikanalyser” ( Lund : Studentlitteratur, 2007) hittar du en mer ingående analys av dikten. Du nämner själv  ”Lyrikanalys : en introduktion” av Lars Elleström i din fråga.

Serman planeterna bättre när de är närmare solen

22 oktober 2014 - 19:18

När Jorden befinner sig som närmast en annan planet kallas att den står i opposition till Jorden. Och ja, man ser de övriga planeterna betydligt bättre vid opposition än vid övriga tidpunkter. Till exempel Mars befinner sig i opposition med Jorden vartannat år.
Källa: Henarejos, Philippe / Vägvisare till natthimlen. Ullmann, 2008

Sidor