Senaste svar:

Är det skillnaden mellan att tro och veta?

21 april 2014 - 22:26

 I Nationalencyklopedin kan man läsa att tro  är en förmodan att viss information om en sak är sann,  tillit till viss person eller en religiöst bestämd livshållning och livstolkning. Vidare kan man läsa att tro och vetande oftast anses som motsatser inom filosofin och relegionen och beror på vilken livsåskådning man har. Om man tror på en personlig Gud är tron central. Tro innebär då tillit till denne Gud och en övertygelse om vad denne har skapat. Att vissa vill tro och andra vill veta har att göra med vilken livsåskådning och religiös övertygelse man har.

Ska man ta med eget foto vid passansökan?

20 april 2014 - 21:53

Hej!

nej, det ska man inte! Polisen skriver så här på sin webbplats: "Fotografering för pass och nationellt id-kort sker vid ansökningstillfället hos polisens passexpeditioner. Det gör att kvaliteten på fotot blir bra och utesluter att en person använder sig av någon annans foto i syfte att skaffa sig ett pass på olaglig väg."

Sidor