Senaste svar:

Ett citat från Shakespeares Macbeth

17 november 2014 - 13:41

C.A. Hagbergs översättning i revision av Sven Collberg.
Gleerups. Lund. 1968.

" Kom också Birnams skog till Dunsinan,
och är du icke utav kvinna född,
jag frestar dock mitt sista, sätter skölden
framför min barm; begynn ditt anfallslopp;
förbannad den, som säger först: "Håll opp!"

Jag tog med halva repliken så att du själv kan se översättningen. Det är ju mer en litterär översättning.

Varför upprättades landsgränser

17 november 2014 - 9:41

Din fråga om landsgränser är både stor och komplicerad men jag skall försöka ge dig ett svar och lite tips på vidare läsning.

'Land' i betydelsen 'nation' eller 'stat' började användas först efter franska revolutionen, alltså alldeles i slutet av 1700-talet.
Om detta kan du läsa i boken som jag tipsar om i slutet av mitt svar. Du kan också läsa  i SO-rummet:
 

http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/varldens-lander-samhallskunskap

Sidor