Senaste svar:

Hur bestäms priset på en marknad?

14 april 2014 - 8:57

I Nationalencyklopedin (Ne.se) kan du läsa följande om marknadsekonomi:

Marknadsekonomi är ett ekonomiskt system. Systemet bygger på att företag och enskilda personer fritt kan framställa, sälja och köpa varor och tjänster utan att staten eller någon annan lägger sig i.
Vad som tillverkas, hur mycket varorna kostar och hur mycket de anställda får i lön styrs av efterfrågan och utbud på marknaden. Efterfrågan innebär att någon vill köpa en vara och utbud betyder att det finns varor att köpa.

Sidor