Senaste svar:

Lånekort till Libris?

22 september 2014 - 9:36

Libris är Sveriges nationella katalogsystem, som drivs av Kungliga biblioteket. I Libris katalogiseras medier som ges ut i Sverige och utländska medier som finns på (framför allt de vetenskapliga) biblioteken. Libris är dock inte ett lånesystem. Du kan därför inte få ett lånekort till databasen. På ditt lokala folkbibliotek kan du säkert få vägledning om du önskar veta mer om hur du kan använda Libris för informationssökning.

Läsa tidskrift

22 september 2014 - 9:25

För att läsa tidskriften Viola behöver du antingen prenumerera på den eller besöka ett bibliotek som gör det. Tidskriften ges enbart ut i pappersformat, enligt vad som framgår av deras hemsida http://www.viola.se så du kan således inte läsa den elektroniskt. I den nationella katalogen Libris kan du se främst vilka vetenskapliga bibliotek som prenumererar, se http://libris.kb.se/bib/3430615. Du kan också kolla med ditt lokala folkbibliotek om de eller något närliggande bibliotek prenumererar.

Sidor