Senaste svar:

Vad är det så speciell med vå

20 oktober 2014 - 20:53

Så här står det på regeringskansliets hemsida:

Grundlagarna står över alla andra lagar. Ingen annan lag får strida mot grundlagarna.Grundlagarna kan inte heller ändras lika lätt som andra lagar.
En ändring av en grundlag kräver att riksdagen fattar samma beslut vid två olika tillfällen. Under tiden mellan besluten ska det dessutom ha varit ett riksdagsval.

Sidor