Senaste svar:

Hur ser en konservativ person på de stora miljöfrågorna?

4 december 2013 - 16:23

Det beror på vad du menar med en konservativ person. Många människor anser sig nog vara konservativa på många olika sätt, och ser på de stora miljöfrågorna väldigt olika sinsemellan.
Samtidigt tycker många människor att vår miljö och vårt klimat är väldigt viktigt och värt att arbeta för, oavsett politisk tillhörighet.

Sidor