Senaste svar:

Hur upplevs dagens läsning av er? Läser vi mer eller mindre?

26 december 2013 - 10:42

Hej, Här är ett citat från Statistisk årsbok 2012 som sammafattar situationen "Under de senaste 25 åren har skaran av regelbundna bokläsare växt i Sverige. Från 1988 till 2010 har andelen som uppger att de läst en bok minst en gång i veckan under de senaste 12 månaderna ökat från 28 % till 39 %. Tillväxten ägde framför allt rum under 2000–talets inledande år ... Sedan mitten av decenniet, med toppnoteringen 42 % 2005–2006, har andelen minskat något och de senaste åren omfattat strax under 40 %.

Vilka fördelar och nackdelar finns med privat och kommunalt ägande inom omsorgen?

19 december 2013 - 10:55

Det är en stor och komplex fråga du ställer, som det inte finns något enkelt och kortfattat svar på. Det är också en fråga där de olika politiska partierna tycker olika, och varje parti ger olika svar och har olika synpunkter på, om vilka fördelarna respektive nackdelarna är med privat och kommunalt ägande inom omsorgen.
Du får nog söka fram fakta om privat och kommunalt/offentligt ägd omsorg och vård i olika artiklar och källor, och försöka göra dina egna jämförelser och slutsatser.

Sidor