Senaste svar:

Om att söka äldre tidningssartiklar

6 januari 2014 - 15:45

Kungliga biblioteket har mikrofilm för alla svenska dagstidningar från och med 1979. Dessa finns också att tillgå på universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Denna film innehåller även alla bilagor, editioner och löpsedlar.

Kungliga biblioteket säljer mikrofilm av dagstidningar till bibliotek och andra offentliga institutioner. Diskutera om detta med ert högskolebibliotek eller motsvarande!

Annika Sjöös nya bok på Lindome bibliotek?

5 januari 2014 - 15:09

Hej!

Det är nog stor chans att de tar in den boken. Skulle de inte göra det, kan du be att få göra ett fjärrlån på boken.

Du kan göra ett inköpsförlag, via denna sida:

http://bibliotek.molndal.se/web/arena/inkopsforslag1

Det går också bra att e-posta, ringa eller besöka biblioteket för att ge ett inköpsförslag.

Telefon: 031-99 40 10
Epost:  lindome.bibliotek@molndal.se

Öppettider denna vecka:

Sidor