Senaste svar:

Genus och psykologi

12 november 2013 - 11:10

Kanske kan "Psykologi och kön : från könsskillnader till genusperspektiv" av Eva Magnusson eller "Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar" av Eva Magnusson och Jeanne Marecek vara aktuella för dig. Du finner också fler titlar vid en sökning på "genus psykologi" eller "genus utvecklingspsykologi" i den nationella bibliotekskatalogen "Libris": http://libris.kb.se/.

Sidor