Senaste svar:

Vad är en app?

31 oktober 2013 - 19:51

Så här förklaras en app i Nationalencyklopedin (NE.se):

Applikation (av engelska application 'tillämpning'), app, tillämpningsprogram, ett datorprogram som är avsett för en viss tillämpning i praktiskt arbete (t.ex. ordbehandling eller bokföring) till skillnad från systemprogram, som är avsedda för datorns inre arbete (t.ex. anpassning till viss skrivartyp) och verktygsprogram för datahantering (t.ex. filkonvertering). Applikationer (t.ex. spel) kan också medfölja speciella elektroniska plattformar, såsom mobiltelefoner och mediespelare.

Sidor