Senaste svar:

Judendomen och homosexualitet

8 december 2013 - 17:10

Jag har tidigare besvarat en liknande fråga och då hänsvisade jag till en understreckare i SvD. I samma artikel fann jag också svaret på din fråga.
Så här skriver Karin Hedner Zetterholm, doktor i judaistik, under strecket i Svenska Dagbladet den 20 februari 2006:
"Beträffande homosexualitet är problemet det uttryckliga förbudet mot homosexuella förbindelser mellan män i 3 Mos 18:22. Enligt rabbinsk lag är också lesbiska relationer förbjudna på grundval av 3 Mos 18:3".
Läs hela artikeln här:

Varför är homosexuella inte tillåtna i islam?

4 december 2013 - 21:54

Jag har försökt hitta svaret på din fråga i olika islamguider på internet, men lyckas tyvärr inte hitta ett bra svar på varför homosexualitet skulle vara otillåtet inom islam, eller en säker källa som bekräftar att det verkligen är otillåtet. Mina egna kunskaper inom islam och Koranen är tyvärr inte tillräckligt bra för att jag ska kunna hitta ett bra svar på din fråga. Jag tipsar dig därför att fråga någon som är muslin, imam eller kunnig i ämnet. Till webbsidan Fråga imanen kan du skicka in frågor om islam: http://fragaimamen.se/

Sidor