Senaste svar:

Fader okänd

31 december 2013 - 6:46

På Statistiska Centralbyråns hemsida finns det något som heter Undersökningarna av levnadsförhållanden. I de kan man utläsa statistik över svenskarna levnadsförhållanden, bl a hur många som har "fader okänd". Undersökningarna är gjorda årsvis, t ex var siffran 92-93 mindre äm 4%.

Sidor