Senaste svar:

Jag vill ha svar på frågorna!

4 november 2013 - 20:17

Hej!

Tack för att du ställer dina frågor till oss!

Det vi kan göra för dig på biblioteket - eller här på Bibblan svarar - är att ge dig de rätta verktygen för att själv kunna hitta svaren på dina frågor. Vi gör inte "arbetet åt dig" så att säga.
I dagens samhälle är det viktigt att ha kunskap om hur man kan hitta information själv.

De demokratiska modellerna och

6 november 2013 - 9:28

Rent generellt är svensk demokrati uppbyggd som ett parlamentariskt system och det amerikanska systemet är ett tredelat system där makten ska delas mellan parlament - president - högsta domstol, eller i andra termer den lagstiftande, verkställande och dömande makten. Man skiljer på parlamentarism och presidentialism som två olika system för demokrati.

Det finns bra artiklar om detta på till exempel wikipedia:

Sidor