Senaste svar:

Who produces the finest linen in the world according to tradition or reviews?

20 juni 2012 - 15:20

It is not easy to say who produces the finest linen in the world, but according to the website International Year of Natural Fibres 2009 (http://www.naturalfibres2009.org/en/index.html), the best quality flax is grown in Western Europe and the finest linen is produced in Belgium, Ireland and Italy (http://www.ecologicaltextiles.nl/documents/vlas.pdf).

Hur fungerar lån av e-böcker utomlands?

20 juni 2012 - 15:00

Hej och tack för din fråga!
Du kan fortsätta att låna e-böcker från ditt bibliotek i Sverige även när du har flyttat utomlands. Se till så att du har ett aktiverat bibliotekskonto hos ditt lokala bibliotek. Sen kan du gå in på ditt biblioteks hemsida och via den låna e-böckerna som vanligt. Hör med ditt bibliotek för att få veta om de har några särskilda rekommendationer för detta!

Vänliga hälsningar
/Anna Sofia

Sidor