Senaste svar:

Tycker du att er sajt fungerar bra?

21 april 2014 - 11:09

Hej,
Bibblan svarar är en uppskattad professionell svarstjänst, som ju erbjuds på 9 språk utöver svenska.
Ja, det känns angeläget som bibliotekarie att dels besvara frågor via nätet dels förmedla svar
som i stor utsträckning kan läsas digitalt. Många institutioner arbetar likartat med frågor/svarservice,
alla troligen utformade på sätt som passar den egna verksamheten bäst.

Sidor