Senaste svar:

Skånsk mylla

19 augusti 2014 - 16:20

Jag är osäker på vad du vill ha reda på med de två orden "skånsk mylla", så jag börjar med en rak förklaring:
Skånsk - något som tillhör länet / landskapet Skåne.
mylla är enligt Nationalencyklopedin: äldre benämning på den odlade markens översta skikt, ofta med relativt hög mullhalt. Med hänsyn till varierande innehåll av mineraljord och organisk substans skiljer man mellan t.ex. svartmylla, lermylla och sandmylla. Jfr mull och matjord.

Sidor